Cenník pozvánok na oslavu

CENA PRODUKTOV
Pozvánka A6 nad 30ks    0,50 EUR/kus
Pozvánka DL, štvorec nad 30ks    0,65 EUR/kus
Obálka C6    0,10 EUR/kus
Obálka DL     0,13 EUR/kus
Elektronická pozvánka+tlač    5 EUR

Elektronická pozvánka

    15 EUR

           GRAFICKÉ SLUŽBY

Vypracovanie 1 pozvánky z ponuky

    3 EUR
Dodatočné úpravy na pozvánke      5 EUR/email
Návrh originálnej pozvánky      20 EUR
Poštovné a balné 

     5 EUR

Cena tlače pri nižších objemoch DL

1-10 ks    0,8 EUR
11-20ks0,75 EUR
21-29ks0,7 EUR
30ks +0,65 EUR

Cena tlače pri nižších objemoch štvorec

1-10 ks  0,8 EUR
11-20ks  0,75 EUR
21-29ks    0,7 EUR
30ks +  0,65 EUR


Cena tlače pri nižších objemoch A6

1-10 ks    0,7 EUR
11-20ks0,6 EUR
21-29ks0,55 EUR
30ks +0,5 EUR

 

Príplatok za kreatívny papier A6   0,20 EUR
Príplatok za kreatívny papier DL a Štvorec  0,35 EUR

Cenník platný od 25.10.2016
Všetky ceny sú uvedené s DPH
Množstevné zľavy možné